موبایل
آدرس مطب

لینک های سریع

لینک سریعی برای این قسمت به ثبت نرسیده است

عکس ها

اندو
شناخت آناتومی دندان به درک درست درمان ترمیم ریشه کمک بزرگی می‌کند. درون دندان، زیر مینای سفید و لایه سختی که عاج دندان نامیده می‌شود، بافت نرم ریشه دندان قرار دارد. ریشه دندان حاوی رگ‌های خونی، عصب و بافت‌های ارتباطی است و هنگام رشد دندان، بافت سخت احاطه کننده دندان را تشکیل می‌دهد.
بافت ریشه از تاج دندان تا نوک ریشه دندان، جایی که به بافت احاطه کننده ریشه دندان متصل می‌شود، امتداد پیدا می‌کند. بافت ریشه هنگام رشد دندان نقش مهمی دارد. هرچند، بعد از رشد کامل، دندان می‌تواند بدون ریشه هم باقی بماند، زیرا دندان می‌تواند از بافت اطراف خود تغذیه نماید.
 
 
چرا دندان ممکن است به عصب‌کشی نیاز داشته باشد؟
عصب کشی دندان وقتی که ریشه (بافت نرم داخل کانال ریشه)، ملتهب شود یا عفونت کند، ضروری می‌شود. التهاب و عفونت بافت ریشه به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد:
  • پوسیدگی دندان 
  • انجام درمان‌های مکرر روی دندان
  • وجود ترک یا شکستگی در دندان 
هر گونه ضربه‌ای به دندان، حتی اگر منجر به بروز شکستگی یا ترک ظاهری روی دندان نشود، می‌تواند منجر به آسیب به بافت ریشه دندان شود. اگر التهاب یا عفونت بافت ریشه درمان نشود، منجر به درد دندان و در نهایت آبسه دندان می‌گردد.